آموزش کسب و کار اینترنتیمقدمه

اگر علاقه‌مند به ایجاد یک کسب و کار جدید در اینترنت یا توسعه کسب و کار فعلی خود در اَبَربزرگراه‌ جهانی اطلاعات هستید، باید یک طرح کسب و کار را به عنوان بخشی از مقدمات کار خود تدوین کنید. همانند یک طرح کسب و کار مرسوم، طرح کسب و کار اینترنتی شما باید شامل جزییات کسب و کار همراه با نیازها و نتایج پیش‌بینی شده باشد (کوراتکو و هاجتس، ۱۹۹۲). به علاوه، باید ماهیت م