آموزش کسب و کار اینترنتی

هر روز افراد و جوانان زیادی با مقوله "امکان کسب درآمد از اینترنت " و " راه اندازی کسب و کار اینترنتی" وارد این زمینه شده و صرفاً به خاطر یک یا چند مورد از 6 اشتباهی که در در اذهان عمومی در ارتباط با تجارت الکترونیکی باب شده با شکست و سرخوردگی مواجه شده و عطای کسب درآمد از اینترنت را به لقای آن می بخشند.اگر شما هم قصد ورود به این تجارت را دارید اما تجربه تئوری و عملی لازم را ندارید با مطالعه باورهای غلط در مورد کسب و کار اینترنتی می توانید خود را برای گریز از شکست زود به هنگام آماده کنید.(توجه داشته باشید که منظور این مقاله ار تجارت الکترونیک و کسب درامد از اینترنت،به شیوه حرفه ای همچون یک شغل با یک ایده تجاریست؛ و نه کسب درآمدهایی مانند برنامه نویسی و نویسندگی سایت و... )